Thorbjornsen Kurs og foredrag Kunst Bok

spekteretledelse 07juni

Intervju i Ukeavisen Ledelse, 7. juni 2013. Les artikkelen her.

cicero Jeg holder foredrag og kurs. Mine temaer:
- Om den første gleden
- Individualitet, følelser og selvinnsikt
- Nye landskap krever ny innsikt
- Led oss inn i fristelse til å våge
- Fremtidens leder er menneskelederen
- Hvordan skape klima for ærlig kommunikasjon
- "Ikke et annet sted": Om å finne kraften i seg selv
- Samhandling og lagspill
- Konfliktmestring, og den vanskelige samtalen
- Personal- og omstillingsledelse
- Trivsel og motivasjon
- Verdiskapende bedriftskultur
- Hvordan skape ny inspirasjon og glød

Jeg tilbyr skreddersydde opplegg, jobber prosessorientert, og byr mye på meg selv.

klipper Symboler jeg bruker:
Filmklapper (om rolle, regi og manus)
Male-palett (om detaljer og helhet i bildet)
Oscar-statuett (om å ha en drøm om å vinne)
Megafon/ropert (om budskap og tydelighet)
Samt: dikt, sitater, bilder og musikk

klipper Vi ser en ny type medarbeidere:
Med et stadig større ønske om individuell oppfølging.
De dyktigste, de vi helst vil beholde, er også de som krever mest.

Vi ser en ny type ledere:
Menneskelederen som må evne å håndtere dette. Hele spennet av individualitet og følelser.

Vi ser et nytt landskap:
Hvor omstillinger er kommet for å bli. Alt levende er i endring og bevegelse.
En form som var hensiktsmessig i går, er ikke nødvendigvis det i dag, eller i morgen.

Vi ser nye utfordringer:
Hvordan skape trivsel og resultater også når ytre forutsetninger endres?
Hvordan håndtere det rike menneskelige mangfoldet i bedriften?
I en tid med store endringer; hvordan romme alle typer følelser og reaksjoner?


Mange ledere fomler med håndteringen av dette.
Ofte fordi de er usikre i sitt eget emosjonelle landskap.
Da blir det vanskelig å forvalte den humankapitalen de har til rådighet hos de ansatte.

Så utfordringen fremover vil være:
Hvordan skape gode og trygge rom for selverkjennelse og samhandling.
Individuell trygghet er en forutsetning for god samhandling!

Det handler om kommunikasjon:
Innlevelse, empati, og å lytte, også til seg selv
Egentlig starter alt med meg selv, for så å skape gode rom for samhandling.

Vi må tilrettelegge for gode prosesser som ivaretar det individuelle.

For å øke selvinnsikten, som ingen kan ta fra oss uansett ytre forhold.

Det er behov for en ny type kurs:
Ikke tung teori og fastspikret program med fasit.
Men samlinger som på en trygg måte tilrettelegger for reisen innover i våre egne landskap.
Ikke for å grave oss ned. Men fordi vi vet at med et stort indre rom,
og trygghet på egen historie og rolle, har vi bedre muligheter for å fungere godt sammen.

kundesitat Jeg har bl.a. jobbet for:
Statoil, Rimi, NTL, LO/Stat, Sametinget, NHO, Elisabeth Arden, Hjemmet Mortensen, Aetat, Kiwi, Coca Cola, NRK, UDI, JBR McCann og Tempur.

Referanser:
Helge Wold (ex Adm. dir. Mccann) Tlf 95 09 40 00
Britt Barlie (Studieleder NTL, Norsk Tjenestemannslag) Tlf 90 78 20 53
Anita Andersen Tlf 41 50 05 05

cicero

Når man er ferdig med å fomle på egen banehalvdel kan det virkelige spillet begynne.
Det handler om fundament og fraspark.Kontakt: tlf 907 60 420, mail@bjornthorbjornsen.no

Forside Kurs og foredrag Kunst Bok